Xamarin Studio Kod Geliştirme Ortamı

Xamarin studio ücretsiz olarak sunulan bir mobil uygulama geliştirme ortamıdır. Xamarin studio ile mobil uygulamalarınızı geliştirebilir, emülatör üzerinde çalıştırabilir ve test edebilirsiniz.
xamarin_studio

Xamarin Studio ile yeni proje açmak için şu seçenekler kullanılabilir:
-Giriş ekranından New Solution seçeneği tıklanabilir.
-Dosya menüsünden Yeni / Çözüm seçeneği kullanılabilir.
-Ctrl+Shift+N tuşları kullanılabilir.

Bu seçeneklerden herhangi biri kullanılarak Yeni Çözüm penceresi görüntülenir. Bu pencereden mevcut olan proje şablonlarından birisi seçilerek yeni bir proje oluşturulabilir.

xamarinstudio_new_android_project_yeni

KOD GELİŞTİRME ORTAMI BİLEŞENLERİ
Xamarin Studio kod geliştirme ortamı başlıca şu bileşenlerden oluşmuştur:

Xamarin_ilkproje

1) Çözüm 5) Araç çubuğu
2) Content 6) Öznitelikler
3) Source 7) Errors
4) Çalıştır
Bileşenleri sırasıyla inceleyelim:
1) Çözüm : Projeleri gruplandırarak bir çatı altında toplamak amacı ile çözüm (solution) adı verilen yapılar kullanılır. Bir solution içerisinde birden fazla proje bulunabileceği gibi, tek bir proje de bulunabilir. Projede mevcut olan kontrol, sınıf, metod gibi proje bileşenlerini görüntülemek amacı ile çözüm adlı xamarin bileşeni kullanılır.
2) Content : Formun tasarım görünümünü açmak amacıyla kullanılır.
3) Source : Formun kod görünümünü açmak amacıyla kullanılır.
4) Çalıştır : Üzerinde işlem yapılan uygulamayı çalıştırmak ve hataları ayıklamak için kullanılır. Uygulama çalıştırılırken seçilen emülatör üzerinde önizleme yapılabilir.
5) Araç çubuğu : Projemize ekleyebileceğimiz nesneleri barındıran bölümdür.
6) Öznitelikler : Seçili olan nesnenin özelliklerini görüntüler. Ayrıca seçili olan özelliği değiştirmek amacı ile de kullanılır.
7) Errors : Proje süreci içerisinde oluşan hata ve uyarı mesajlarının görüntülendiği bölümü açar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir