Raspberry Pi GPIO (Giriş/Çıkış) Portları

Raspberry pi kartı üzerinde elektronik sistemlerle haberleşme ve bu cihazların kontrolü amacıyla kullanılan portlar, genel amaçlı giriş çıkış portları (General purpose input/output (GPIO)) olarak adlandırılır. GPIO portları mikro denetleyici cihazların çevresel cihazlarla iletişim kurmakta en çok kullandıkları yoldur. Bir GPIO portu aynı anda hem giriş hem de çıkış hattı olarak kullanılabilir. Örneğin bir LED diyotu kontrol etmek amacıyla çıkış hattı kullanılırken, bir buton veya anahtara basılıp basılmadığını belirlemek için giriş hattı kullanılır. GPIO portlarında low durumunu 0V, high durumunu ise pozitif bir gerilim (genellikle 3.3V) belirtir. Girişe uygulanan voltaj 1.7V-5.5V aralığında olmalıdır. 5.5V’dan daha büyük gerilimler donanımınıza zarar verecektir. Port değeri boolean bir değer olarak saklanır. Low değeri false olarak saklanırken, high değeri true olarak saklanır. Raspi üzerinde kullanılan GPIO portları 0’dan 26’ya kadar numaralandırılır. GPIO0…GPIO26 şeklinde isimlendirilir. GPIO portları 0 (low) ve 1 (high) şeklinde olmak üzere iki değere sahiptir ve işlemler bu değerler üzerinden yürütülür. Örneğin bir led’in yakılması, söndürülmesi, bir butona basıldığının anlaşılması gibi işlemler için kullanılabilir. Ayrıca sıcaklık, ışık, voltaj gibi analog değerler üzerinde okuma yazma işlemleri de aynı portlar yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Kodlama esnasında Raspi üzerindeki pin dizilimini iki biçimde kullanabiliriz.
İlk biçim olan Board diziliminde GPIO pinlerinin her birinin rakamsal olarak karşılıkları vardır. Bu numaraları kullanarak ilgili pinleri kullanabiliriz. Diğer biçim olan BCM diziliminde ise GPIO pinleri sırasıyla dizilmektedir. Bu sıraya göre numaraları yazarak ilgili pinleri kullanabiliriz.
raspberry leaf2raspberry leaf_r2

BCM Dizilimi                                         BOARD Dizilimi

Python dili ile raspberry pi’yi kodlama esnasında setmode metodunu kullanarak pin dizilimini seçmekteyiz. setmode metodu
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) veya GPIO.setmode(GPIO.BCM)
Şeklinde kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir