Dünyada Bilişim Sektörü

Günümüzün hızla gelişen teknolojik gelişim süreci içerisinde Bilişim Teknolojileri önemli bir yer tutmaktadır. Sanayi devriminden sonra teknoloji alanındaki yenilenme büyük bir ivme kazanmıştır. 20. Yüzyılda bir yılda meydana gelen teknolojik gelişmeler günümüzde birkaç günlük süreçte gerçekleşmektedir.  Teknolojik alt yapı güçlendikçe bu teknolojileri kullanan bilişim teknolojisi alanında ki gelişmeler de hızlanmaktadır.

Bu zamana kadar Turizm sektörü için kullanılan “Bacasız Sanayi” terimini aslında bilişim sektörü için kullansak pek de hata etmiş sayılmayız. Çünkü bilişim sektörü minimum maliyetle maksimum getiri sağlamaktadır. Örneğin UBM isimli teknoloji firması tarafından yapılan hesaplamalara göre IPhone 5 model telefonun toplam maliyeti 167.5 $ iken ülkemizde satış fiyatı 3200 TL civarındadır. Her ne kadar bu maliyete yazılım, ar-ge gibi  maliyetleri ekleyecek de olsak yine de satış fiyatı ile toplama maliyet arasında muazzam fark olduğu aşikardır.

Örneğimizden de görüldüğü gibi Bilişim Sektörü’nde diğer sektörlerde olduğu gibi ürün fiyatları hesaplanırken maliyete göre fiyat hesaplaması yapılmayıp, firmaların kendi koyduğu fiyat standartları etkili olmaktadır. Özellikle üretilen ürünün bir alternatifinin olmadığı durumlarda firmalar fiyat tekellerini kurmaktadır. Bugün Apple firmasının toplam ekonomik büyüklüğüne baktığımızda 650 milyar dolar civarındadır. Bu pek çok ülkenin milli gelirinden fazladır.

Bilişim sektörü alanında faaliyet gösteren Apple, Google, Facebook, Microsoft gibi firmalar bulundukları ülkelerin ekonomilerine büyük katkı sağlamaktadırlar. Boston Consulting Group tarafından hazırlanan rapora göre G20 ülkeleri için 2016′da internet ekonomisinin büyüklüğü 4,2 trilyon dolara ulaşacak. (1)  Üstelik bu büyüklüğe dolaylı olarak etkilenen diğer sektörler de dâhil değil. Bilişim Sektöründeki gelişmeler diğer sektörleri de dolaylı olarak etkilemektedir. Örneğin internet üzerinden alışveriş sayesinde üreticiler ürünlerini daha az aracıyla ve daha az maliyetle tüketicilere ulaştırabilmektedir. Diğer yandan özellikle küçük ölçekli üreticiler internet üzerinden yapılan reklamlarla ürünlerini tanıtma fırsatı bulabilmektedir. Beri yandan web ve mobil alanındaki gelişmeler de bu yazılımların daha hızlı çalışabileceği donanımların üretilmesini tetiklemektedir. Yine bu yazılımların güvenli bir şekilde çalışabilmesi ve virüs gibi tehditlerden korunması bilişim güvenliği adında yeni bir sektörün doğmasına neden olmuştur.

Bilişim sektörünü şu ana kadar genelde ekonomik değeri açısından değerlendirdik. Diğer bir önemli konu başlığı ise ülke savunması açısından bilişim sektörünün giderek artan bir önem kazanmasıdır. Günümüzde uçak, gemi, tank ve füzelerin içlerinde bu sistemlerin çalışmasını sağlayan yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımları dünyada sadece birkaç ülke kendisi üretebilmektedir. Her ne kadar bir muharebe sistemi üretici ülkeden satın alındığında ülkemize ait olmuş gibi görünse de yazılımları millileştirilmediği sürece bu sistemlerin kontrolü tam olarak bizde olamaz. F-16 uçakları Amerika’dan ilk satın alındığında yazılımlarını henüz üretecek seviyede olmadığımızda dolayı Amerikan yazılımlarını kullanıyorduk. Havada Yunan uçakları ile karşılaşan Türk F-16’ları Yunanistan’ın da Nato ülkesi olmasından dolayı Yunan uçaklarını dost ülke uçağı olarak kabul ediyor ve füzeleri hedefe kilitlenemiyordu. Ancak günümüzde Türkiye özellikle Tübitak tarafından üretilen yazılımlar sayesinde pek çok muharebe sisteminin yazılımını kendisi yazmaktadır.

Diğer yandan savunma açısından bir diğer husus ise internet üzerinden yapılan saldırılardır. Buna en güzel örnek İran’ın nükleer santrallerinin çalışmasını bir süre engelleyen stuxnet isimli virüstür. Artık günümüzde ülkeler siber güvenlik birimlerini de kurarak gelecekte çıkması muhtemel siber savaşlara karşı hazırlanmaktalar.

Kaynakça:

1) http://www.webrazzi.com/2012/07/02/google-abd-ekonomisi-katki-ne-kadar/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir