OpenCV ile Video Dosyalarını Oynatma

OpenCV içerisinde kullanılan metodlardan CvCapture metodunu kullanarak disk üzerinde kayıtlı bir video dosyasını oynatabilirsiniz.

Video görüntüleme için aşağıdaki kodlarımızı yazıyoruz:

#include <Windows.h>
#include <opencv\highgui.h>
#include <opencv\cv.h>
using namespace cv;
using namespace std;
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  cvNamedWindow( "Video Görüntüleme", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  CvCapture* video = cvCreateFileCapture( "x64\\Debug\\video.wmv" );
  IplImage* frame;
  while(1) {
	 frame = cvQueryFrame( video );
	 if( !frame ) break;
	 cvShowImage( "Video Görüntüleme", frame );
	 char c = cvWaitKey(20);
	 if( c == 27 ) break;
  }
  cvReleaseCapture( &video );
  cvDestroyWindow( "Video Görüntüleme" );
  return 0;
}

Uygulamamızda

CvCapture* video = cvCreateFileCapture( "x64\\Debug\\video.wmv" );

Satırında video isimli CvCapture türünde bir pointer tanımlayarak cvCreateFileCapture metodu ile belirtilen video dosyasını aktarıyoruz.
Video dosyamızı görüntülemek için sürekli çalışan bir while döngüsü kuruyoruz.

IplImage* frame;

Satırında frame isimli lplImage türünde bir pointer tanımlayarak videonun her bir frame’ini okumak amacıyla kullanıyoruz.

if( !frame ) break;

Satırında eğer okunan frame yoksa döngünün sonlanmasını sağlıyoruz.

cvShowImage( "Video Görüntüleme", frame );

Satırında satırında okunan frame’i pencere içerisinde görüntülüyoruz.

char c = cvWaitKey(50);

Satırında kullanıcının bir tuşa basmasını 50 milisaniye boyunca bekliyoruz.

if( c == 27 ) break;

Satırında ise ESC tuşuna basılmış ise döngünün sonlanmasını sağlıyoruz.
cvReleaseCapture metodu ile içerisinde video saklanan değişken adresi belirtilerek, video dosyasının hafızadan silinmesini sağlıyoruz. cvDestroyWindow metodu ile ise ismi belirtilen pencere silinir.
Kodumuzu çalıştırdığımızda belirttiğimiz yoldaki video dosyası pencere içerisinde oynatılacaktır. Esc tuşuna basıldığında video sonlandırılacaktır.

OpenCV ile Video Dosyalarını Oynatma” için bir yorum

 • 20 Mart 2014 tarihinde, saat 18:59
  Permalink

  Hocam bu emsalsiz örneklerinde bulunduğu bir OpenCV kitabınızı görmek isteriz, iyi çalışmalar.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir