OpenCV ile Resim Üzerine Yazı Ekleme

OpenCV kullanarak resim üzerine yazı yazdırmak için putText metodu kullanılmaktadır.  Örnek uygulamamızda disk üzerinde önceden kaydedilmiş bir resmi bir pencere içerisinde görüntüleyerek, resim üzerine yazı ekleyeceğiz.

Kodumuz aşağıdaki gibi olacak:

#include <opencv\highgui.h>
#include <opencv\cv.h>
using namespace cv;
using namespace std;
#include "stdafx.h"
int main(int argc, const char** argv)
{	  
  Mat resim = imread("D:\\01.jpg", CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED);
	if( resim.empty() )
  {
    cout << "Dosya Açılamadı " << "\n";
    return 0;
  }
	string text = "DENEME";
	int fontFace = FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX;
	//int fontFace = CV_FONT_HERSHEY_DUPLEX;
	double fontScale = 2;
	int thickness = 3; 
	Point textOrg(10, 130);
	putText(resim, text, textOrg, fontFace, fontScale, 
Scalar::all(255), thickness,8);

  namedWindow("Resim",CV_WINDOW_NORMAL);
  imshow("Resim", resim);
  waitKey();
  return 0;
}

Kodumuzda video üzerine yazı eklemek için putText metodunu kullanıyoruz. Bu metodumuz
putText(Mat& img, const string& text, Point org, int fontFace, double fontScale, Scalar color, int thickness=1, int lineType=8, bool bottomLeftOrigin=false )
şeklinde kullanılır.
Parametreler:
img : Resim.
text : Resim üzerine çizilecek yazı.
org : Resim üzerine çizilecek yazının sol alt köşesi.
fontFace : Yazı tipi. FONT_HERSHEY_SIMPLEX, FONT_HERSHEY_PLAIN, FONT_HERSHEY_DUPLEX, FONT_HERSHEY_COMPLEX, FONT_HERSHEY_TRIPLEX, FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL, FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX, FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX değerlerini alır.
fontScale : Yazı boyutunu belirlemek için kullanılacak ölçeklendirme değeri.
color : Yazı rengi.
thickness : Resim üzerine eklenecek yazıyı çizmekte kullanılacak çizgilerin kalınlığı.
lineType : Çizgi tipi. Aşağıdaki değerleri alır:
– 8 : (8 bağlantılı çizgi)
– 4 : (4 bağlantılı çizgi)
– CV_AA : Kenar yumuşatmalı çizgi.
bottomLeftOrigin : true değerini aldığında, resim sol alt köşededir. Aksi takdirde, sol üst köşede olur.

Kodumuzu çalıştırdığımızda resim penceresi üzerine belirttiğimiz yazı eklenecektir.
resim_uzeri_yazi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir