Netduino İle Yanıp Sönen Led Uygulaması

Netduino kartı üzerindeki D0 pinine bağlı olan bir ledi sürekli olarak yakıp söndüren bir uygulama yapacağız. D0 pini dijital giriş çıkış pinidir. Netduino üzerinde D0’dan D13’e kadar sıralanan dijital pinler mevcuttur. Bu pinler hem dijital giriş hem de dijital çıkış amacıyla kullanılmaktadır. Led diyotun + ucunu D0 pinine, – ucunu ise netduino üzerindeki GND pinine bağlıyoruz.  Kodumuz aşağıdaki gibi olacak:

using System;

using System.Threading;

using Microsoft.SPOT;

using Microsoft.SPOT.Hardware;

using SecretLabs.NETMF.Hardware;

using SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino;

public static void Main()

{

OutputPort led = new OutputPort(Pins.GPIO_PIN_D0, true);

bool durum = false;

while (true)

{

if (durum == true)

{

led.Write(false);

durum = false;

Thread.Sleep(1000);

}

else

{

led.Write(true);

durum = true;

Thread.Sleep(1000);

}

}

}

NetDuino mikro denetleyicisine ait metodları kullanabilmek için projemizde SecretLabs.NETMF.Hardware ve SecretLabs.NETMF.Hardware.Netduino referansları varsayılan olarak eklenmektedir. 0 nolu dijital giriş çıkış portunu kullanabilmek için pin ismini GPIO_PIN_D0 şeklinde belirtiyoruz.

Kodumuzda while (true) ifadesi ile sürekli olarak çalışan bir while döngüsü başlatıyoruz. durum isimli boolean bir değişken tanımlayarak led yandığı zaman durum değişkenine true değer atayıp, söndüğü zaman ise false değer atıyoruz. if koşullu ifadesi ile de durum değişkeni true iken led’in sönmesini, false iken de led’in yanmasını sağlıyoruz. Her bir işlem arasında 1000ms (1 saniye) bekleme süresi vererek ledimizin 1’er saniye aralıklarla yanıp sönmesini sağlıyoruz.

Eğer  D0 pinine bağlı bir led yerine kart üzerindeki bulunan led’i yakıp söndürmek isterseniz GPIO_PIN_D0 ifadesini ONBOARD_LED şeklinde değiştirmelisiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir